[HOT] Big Update Tháng 10

2023-09-29


Nội dung đã bị khóa, nhập password để xem nội dung!!!


🕛 Thời gian cập nhật: Sau bảo trì ngày 30/9
Nội dung
Thông tin chi tiết
Sự Kiện
Liên Đấu
Hình thức: Đơn Đấu Tự Do
Yêu cầu: Đẳng cấp 130 trở lên được tham gia
Thời gian:
- Từ ngày 8/10 đến ngày 28/10
- Từ 18h00 đến 19h00, thứ 2 đến thứ 7 (mỗi ngày 4 trận, tắt chủ nhật)
Võ Lâm
Minh Chủ
Thời gian: Từ ngày 1/11 đến ngày 3/11
Điều kiện tham gia: Đội từ hạng 1 đến 16 bảng xếp hạng Liên Đấu tháng 10
Phần thưởng: Cập nhật sau
Khai Mở
Thái Huyền Ấn
- Công thực ghép :10 Mảnh ghép Thái Huyền Lệnh = Thái Huyền Ấn ( HSD 30 ngày )
- Tại Thợ Rèn Hoàng Kim
Bảo rương Kỹ Năng Môn Phái
- Công thực ghép : 10 Mảnh Hoàng Kim Chi Bảo = Bảo rương Kỹ Năng Môn Phái
- Tại Thợ Rèn Hoàng Kim
Cập Nhật
Bảo Tàng Viêm Đế
- Cập nhật phần thưởng
Giới hạn nhân vật/PC/IP
- 5 Nhân vật/PC - 10 Nhân vật/ IP
Giới hạn nhân vật Bang hội 200 nhân vật/Bang hội
Tống Kim Đại Chiến
- Giới hạn tham gia Tống Kim 5 nhân vật
Đấu Trường Sinh Tử
- Giới hạn nhân vật Bang hội tham gia bản đồ 120 nhân vật/Bang hội
Phong Lăng Độ
- Giới hạn nhân vật Bang hội tham gia bản đồ 90 nhân vật/Bang hội
Vương Thiêt Thành
- Giới hạn nhân vật Bang hội tham gia bản đồ 90 nhân vật/Bang hội
Đảo Hiệp Khách
- Giới hạn nhân vật Bang hội tham gia bản đồ 90 nhân vật/Bang hội