Liên Quan Đến Trang Bị Huyền Tinh

2024-06-05


Nội dung đã bị khóa, nhập password để xem nội dung!!!


VẬT PHẨM THÔNG TIN NGUỒN GỐC

Mảnh Rương Trang Bị

- Dùng để ghép thành Rương Trang Bị Sơ.

- Trong các tính năng hàng ngày và sự kiện

- Nâng cấp rương cần 3 rương cùng loại + 1 Thủy Tinh + 1 Tinh Hồng Bảo Thạch tại NPC Thợ Rèn Thần Bí (Lâm An)

 

Rương Trang Bị 

- Dùng để nâng cấp lên Rương Trang Bị Cao, hoặc mở nhận trang bị tím, được chọn món, ngẫu nhiên hệ có 3 hoặc 4 dòng chưa khảm nạm.

Rương Trang Bị Cao

- Dùng để nâng cấp lên Rương Trang Bị Cực Phẩm, hoặc mở nhận trang bị tím, được chọn món và hệ, ngẫu nhiên 4 hoặc 5 dòng chưa khảm nạm.

Rương Trang Bị Cực Phẩm

- Mở nhận trang bị tím được chọn món và hệ, ngẫu nhiên 5 hoặc 6 dòng chưa khảm nạm.

Huyền Tinh

- Dùng để lấy phôi hoặc khảm nạm trang bị, huyền tinh cấp càng cao thì khi lấy phôi hoặc khảm nạm trang bị sẽ có thuộc tính càng cao.
- Có thể dùng 3 huyền tinh cùng cấp tinh luyện lên đẳng cấp cao hơn, tại thợ rèn, khi thất bại sẽ mất 1 huyền tinh.
- Trong các tính năng hàng ngày và sự kiện

Lễ Bao Huyền Tinh Sơ

- Mở nhận ngẫu nhiên huyền tinh cấp 2 - 5

Lễ Bao Huyền Tinh Trung

- Mở nhận ngẫu nhiên huyền tinh cấp 5 - 7

Lễ Bao Huyền Tinh Cao

- Mở nhận ngẫu nhiên huyền tinh cấp 8 - 10

Khoáng Thạch Thuộc Tính Hiện

- Dùng để lấy phôi từ các trang bị xanh, cần lấy phôi dòng nào, thì dùng nguyên khoáng cùng thuộc tính với trang bị phôi muốn lấy.
- Ví dụ: Muốn lấy thuộc tính hiện 1 của trang bị phôi, thì cần phải có khoáng thạch thuộc tính hiện 1.

- Cửa hàng Tống Kim

Khoáng Thạch Thuộc Tính Ẩn

- Dùng để lấy phôi từ các trang bị xanh, cần lấy phôi dòng nào, thì dùng nguyên khoáng cùng thuộc tính và hệ với trang bị phôi muốn lấy.
- Ví dụ: Muốn lấy thuộc tính ẩn 1 của trang bị phôi hệ kim, thì cần phải có khoáng thạch thuộc tính ẩn 1 và hệ kim.
- Có được khi mở Báu Vật Sáu Thủ...

Thủy Tinh

- Nguyên liệu giúp gia tăng tỷ lệ thành công trong quá trình khảm nạm trang bị.  

 

Lưu ý: Trong quá trình khảm nạm trang bị sẽ có tỷ lệ thất bại (cực thấp), thất bại sẽ mất hết tất cả nguyên liệu chỉ còn lại trang bị chưa khảm nạm.