[Thông Tin] Hệ Thống Cấp Độ Phiên Bản Mới

2024-05-23


Nội dung đã bị khóa, nhập password để xem nội dung!!!


🔰 Áp dụng từ đẳng cấp 110.

🔰 Tại các mốc cấp độ 110 - 120 -130… (do BQT quy định) sẽ được giới hạn cấp. Yêu cầu sau khi máy chủ có 100 nhân sĩ đạt cấp độ yêu cầu theo mốc đẳng cấp hoặc từ sau 30 ngày khi nhân vật đầu tiên đạt cấp độ báo danh tại NPC Phong Thần Bảng, hệ thống sẽ mở lên cấp độ tiếp theo.

- Kinh nghiệm tại cấp 110 và 120 là 3.000.000.000 EXP/cấp

- Nhân vật đầu tiên đạt cấp độ sẽ báo danh thời gian tại NPC Phong Thần Bảng và nhận thưởng TOP 1 chu kỳ.

- EXP (điểm kinh nghiệm) sẽ được tích lũy vào chân đơn hằng ngày trước khi mở giới hạn mới.

🔰 Hệ thống tích lũy đơn: Thần Hoàn Đơn nâng cấp tại NPC Phong Thần Bảng (Ba Lăng, 198/199)
- Yêu cầu cấp 120 để tu luyện 2 loại chân đơn


🌀 Thần Hoàn Đơn:
- Yêu cầu: Cấp 110, mỗi ngày rút được 10 lần, mỗi lần yêu cầu 10 vạn và rút tối đa 100.000.000 EXP
- Trạng thái: Không khóa, có thể giao dịch
=> Khi sử dụng "Thần Hoàn Đơn" nhận 50.000.000 EXP, giới hạn 10 viên/nhân vật/ngày, cấp 90 được sử dụng

🌀 Phong Thần Đơn:
- Nhân vật đạt tối thiểu 1.000.000.000 EXP để có thể rút
- Sử dụng nhận lại 1.000.000.000 EXP
- Trạng thái: Khóa vĩnh viễn, hsd 7 ngày


🎁 Phần thưởng đua top 100 đẳng cấp 120: Xem tại đây
 

Chân Đơn Thuộc tính

Hạng 1
- Kháng tất cả +5%
- Sinh lực, nội lực +500
- Tốc độ di chuyển +20%
- Công kích kỹ năng +8%

Hạng 2
- Kháng tất cả +4%
- Sinh lực, nội lực +400
- Tốc độ di chuyển +20%
- Công kích kỹ năng +7%

Hạng 3
- Kháng tất cả +3%
- Sinh lực, nội lực +300
- Tốc độ di chuyển +20%
- Công kích kỹ năng +6%


Hạng 4 đến 10

- Công kích kỹ năng +5%

- Hạng 1 đến 5: Yêu cầu đạt cấp 120, có 10 Phong Thần Đơn để nhận thưởng (sau khi nhận thưởng sẽ mất toàn bộ số Phong Thần Đơn)
- Hạng 6 đến 10: Yêu cầu đạt cấp 120, có 5 Phong Thần Đơn để nhận thưởng (sau khi nhận thưởng sẽ mất toàn bộ số Phong Thần Đơn)
- Hạng 11 đến 50: Yêu cầu đạt cấp 120 để nhận thưởng trực tiếp tại NPC Phong Thần Bảng
* Hạng 1 đến 10 sẽ nhận những phần thưởng đặc biệt được công tuần định kỳ tại fanpage


❗️ Lưu ý đặc biệt: Tất cả EXP dư trong nhân vật khi mở giới hạn cấp chỉ cộng thêm 1 cấp tiếp theo

 

Mọi thắc mắc về JX Phong Hỏa mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.

 

BQT JX Phong Hỏa thông báo!