[Thông Tin] Hệ Thống Lễ Bao

2024-04-06


Nội dung đã bị khóa, nhập password để xem nội dung!!!


Khi tham gia các tính năng, hoạt động bạn sẽ nhận được các lễ bao tương ứng. Mỗi lễ bao sẽ có đặc tính và phần thưởng khác nhau. Phong Hỏa Liên Thành đã tổng hợp lại tất cả để quý nhân sĩ dễ dàng theo dõi và thu thập. 

🧧 Hào Hiệp Lễ Bao

Thông tin Chi tiết
Nguồn gốc Rơi từ Boss xanh, bản đồ 7x - 8x - 9x
Điều kiện Đẳng cấp 30 trở lên được sử dụng
Giới hạn Sử dụng tối đa 10 bao/ngày/nhân vật
Yêu cầu Tốn 2 vạn/bao khi sử dụng
Phần thưởng khi sử dụng Ngẫu nhiên 700.000 đến 2.000.000 EXP
Quế Hoa Tửu
Thiên Sơn Bảo Lộ
Tiên Thảo Lộ (1h)
Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt (8h)
Thủy Tinh các loại
Tinh Hồng Bảo Thạch
Lễ Bao Bí Kíp
Hồng Bao Sư Đồ

🧧 Tống Kim Lễ Bao

Thông tin Chi tiết
Nguồn gốc Nhận được khi tham gia Tống Kim
Điều kiện Đẳng cấp 60 trở lên được sử dụng
Giới hạn Sử dụng tối đa 05 bao/ngày/nhân vật
Phần thưởng khi sử dụng Ngẫu nhiên 1.000.000 đến 3.000.000 EXP
Phi Tốc Hoàn
Đại Lực Hoàn
Phúc Duyên Lộ
Thiên Sơn Bảo Lộ
Bách Quả Lộ
Túi Danh Vọng
Thiết La Hán
Tiên Thảo Lộ (1h)
Tống Kim Tích Lũy Tiểu

🧧 Túi Phúc Hoàng Kim

Thông tin Chi tiết
Nguồn gốc Nhận được khi hoàn thành mốc Dã Tẩu
Điều kiện Đẳng cấp 80 trở lên được sử dụng
Giới hạn Sử dụng tối đa 05 túi/ngày/nhân vật
Phần thưởng khi sử dụng Ngẫu nhiên 500.000 đến 3.000.000 EXP
Ngẫu nhiên 5 vạn đến 10 vạn
Phi Tốc Hoàn
Đại Lực Hoàn
Phúc Duyên Lộ
Thiên Sơn Bảo Lộ
Bách Quả Lộ
TÚi Danh Vọng
Quế Hoa Tửu
Tiên Thảo Lộ (1h)

🧧 Hồng Bao Sư Đồ

Thông tin Chi tiết
Nguồn gốc Nhận được khi đệ tử phục mệnh với sư phụ
Điều kiện Đẳng cấp 90 trở lên được sử dụng
Giới hạn Sử dụng tối đa 500 bao/nhân vật
Phần thưởng khi sử dụng 2.000.000 EXP và thêm vật phẩm
Phi Tốc Hoàn
Đại Lực Hoàn
Phúc Duyên Lộ
Thiên Sơn Bảo Lộ
Bách Quả Lộ
Túi Danh Vọng
Quế Hoa Tửu
Thiết La Hán
Tiên Thảo Lộ (1h)
Tống Kim Tích Lũy Tiểu

Mọi thắc mắc về Phong Hỏa Liên Thành mời quý đồng đạo liên hệ trực tiếp tại fanpage để được hỗ trợ & giải đáp nhanh chóng.

BQT Phong Hỏa Liên Thành thông báo!